bxSlider for WordPress

Mô tả

This plugin will place bxSlider to your WordPress.
You can change slide mode, size, speed, delay, auto start, infinite loop, etc.
Optional Javascript can be added manually.
Easy using slider for every themes.

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload the “bx-slder-for-wp” directory to /wp-content/plugins/.
    Generally, upload .zip folder to WordPress.

  2. Activate bxSlider for WordPress from “Plugin menu”.

  3. You can set options from “WP bxSlider setting”.

Hỏi đáp

Does it work on all themes?

Yes, it will work on all themes.

Does it work on the smartphone and tablet?

Yes, the slider is Resposive Design.

Can I add all the options like the original bxSlider?

Yes, you can use Javascript to add all the options from the main bxSlider.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“bxSlider for WordPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 – Februay 17, 2018
Initial release

1.0.1 – Februay 28, 2018
“More slide image” btn added

1.1.0 – April 24, 2019
Bug fixed

1.1.1 – April 24, 2019
Bug fixed

1.1.2 – May 8, 2019
Version check

1.1.3 – May 8, 2019
Version check

1.1.4 – May 8, 2019
Version check

1.1.5 – May 24, 2019
Layout fixed

1.1.6 – October 15, 2019
Bug fixed

1.1.7 – November 18, 2019
WordPress 5.3 checked

1.1.8 – April 2, 2020
WordPress 5.4 checked

1.1.9 – August 12, 2020
WordPress 5.5 checked

1.2.0 – March 17, 2021
WordPress 5.7 checked

1.2.1 – September 24, 2021
WordPress 5.8 checked

1.2.2 – November 16, 2022
WordPress 6.1 checked