Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Global-Roam widget

Mô tả

You can use this WordPress plugin to embed the Global-Roam widgets into a WordPress site.

If you don’t already have an API key you’ll need to register one by clicking the Embed button on the widget.

Cài đặt

If you have already received an email with a link to the embedding instructions, please follow them to find your API key.

  1. Install the plugin as usual
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place Shortcode from the instructions on your page

Hỏi đáp

Installation Instructions

If you have already received an email with a link to the embedding instructions, please follow them to find your API key.

  1. Install the plugin as usual
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place Shortcode from the instructions on your page

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Global-Roam widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release