Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Global Meta Keyword & Description

Mô tả

This plugin is for globally Meta Keyword and Meta Description. Once its configured it can be used in all pages.

It has below features:
1. Add Meta Keyword
2. Add Meta Description
3. Add Meta Robots
4. Add Meta Tags

Ảnh màn hình

  • Admin Panel view of Global Meta Keyword & Description screenshot-1.png

Cài đặt

  1. Unzip the file on your local hard disk.
  2. Upload all files to BLOGROOT/wp-content/plugins directory.
  3. Activate via WordPress Plugins tab.
  4. Go to Settings(/Options) Menu > Global Meta Keyword & Description for setting your preference

Hỏi đáp

Where i can check if plugin data is added ?

Go to site and click on view source of any page you will see Meta Keywords & Meta Description

What is “Add Meta Tags” option ?

“Add Meta Tags” option is where you can add extra Meta Tags on ecah line which you need.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Global Meta Keyword & Description” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.3

  • Hide Meta Tag on selected pages functionality added

2.2

  • Includes option for Add Meta Robots and also there is an option for Add Meta Tag also added for All WordPress versions

2.1

  • Includes option for Add Meta Robots and also there is an option for Add Meta Tag

2.0

  • Includes option for Add Meta Robots and also there is an option for Add Meta Tag

1.0

  • Initial Revision.