Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GitHub Code Viewer

Mô tả

GitHub Code Viewer automatically pulls a file from and displays it in a blog post.

Cài đặt

  1. Upload github.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. To display a file in your blog take the link from GitHub and change “http” to “httpc”.

Người đóng góp & Lập trình viên

“GitHub Code Viewer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp