Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Gift Ribbon

Mô tả

Add a image with a link on the top right corner of your website. The image and the link that has to appear can be configured from the backend.

Ảnh màn hình

  • This is how the image will appear on your screen

Cài đặt

  1. Upload Gift Ribbon plugin to the /wp-content/plugins/ directory or download directly from plugins page
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. The Gift Ribbon menu will appear on the left menu
  4. Image and link that has to appear on the top right can be configured.
  5. If you want to remove the image appearing, please disable the plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Gift Ribbon” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  • 1.0 Initial version