Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Gibbertext

Mô tả

A simple text generator using shortcode [gibbertext]

Cài đặt

  1. Download gibbertext.zip using the download button on the wordpress plugin site.
  2. Extract file contents.
  3. Move the contents to your WordPress plugin directory (/wp-contents/plugins/).
  4. Activate the plugin in your admin dashboard plugins page.
  5. Use shortcode [gibbertext] on your posts and pages.

Hỏi đáp

How to use shortcode?
Add shortcode block, and the text ‘[gibbertext]’ as its content.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Gibbertext” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0 – Initial release