Country and State Selection Addon for Gravity Forms

Mô tả

Country and State Selection Addon for Gravity Forms is used to add country and state dropdown fields depending on your needs. By default, all the countries of the world appear on the country select dropdown on the form and once you select any specific country, its respective states appear in the state select dropdown. All the countries and states are already available in the addon by default.

Watch this video to see how the plugin works:

Key features of this plugin include

 • Ability to add country and state fields dropdowns.
 • Ability to use either country or state dropdown.
 • Ability to set default country and state.
 • Ability to set country and state in Conditional Logic.
 • Ability to save country and state values in backend after the form submission.

Ảnh màn hình

 • Field Settings Window
 • Default Country and State Fields
 • Country and State Fields Show / Hide Settings
 • Country and State Fields Placeholder Settings
 • Default Country and State Values
 • Conditional Fields
 • Fields display on Frontend

Cài đặt

The plugin is simple to install:

 • Download gforms-addon-for-country-and-state-selection.1.0.zip
 • Unzip
 • Upload gforms-addon-for-country-and-state-selection directory to your /wp-content/plugins directory
 • Go to the plugin menu page and activate the plugin.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Country and State Selection Addon for Gravity Forms” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Country and State Selection Addon for Gravity Forms” đã được dịch qua 4 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Country and State Selection Addon for Gravity Forms” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0 – 24/Nov/2021