Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Gravity Forms Prevent Duplicates

Mô tả

Simply prevent duplicate submissions by blocking the submit button while submitting

Cài đặt

Easy

  1. Search via plugins > add new.
  2. Find the plugin listed and click activate.
  3. Nothing else to do : all forms will be protected

Usage

Try submitting a form to test, and see button text and behavior change

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Gravity Forms Prevent Duplicates” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Gravity Forms Prevent Duplicates” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Gravity Forms Prevent Duplicates” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.2.1 – bugfix on jquery dependance

1.2.0 – manage form ids exclusions from settings

1.1.1 – disable button lock if pending uploads

1.1 – small bug fixes

1.0 – First stable release.