Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Popup Confirmation for Gravity Forms

Mô tả

This is an add-on to Gravity Forms that lets you display confirmation messages (aka thank you messages) in a nice, customisable popup. It nicely integrates to each Gravity Forms existing confirmation setting page. Additionally, you can also fire custom Javascript when a confirmation message is loaded in popup for event tracking purposes.

Cài đặt

  1. Upload confirmation-popup-for-gravity-forms.zip to the /wp-content/plugins/ directory
  2. DO NOT change the name of the confirmation-popup-for-gravity-forms folder
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. Navigate to Forms and edit those Gravity Forms you wish to enable modal text confirmation

Hỏi đáp

Does it work if `Confirmation Type` is `Page` or `Redirect`?

No. Confirmation messages will only be displayed on popup if Confirmation Type is set to Text

Can I display confirmation text in a modal popup in select Gravity Forms?

Yes. You can selectively enable this feature to some forms only.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Popup Confirmation for Gravity Forms” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release.

1.2

  • Added support for Gravity Form v2.5+