Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GF Limit Payments

Mô tả

End subscription payments after a certain number of payments

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/gf-limit-payments directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Set the number of payments fo each feed in the form settings

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“GF Limit Payments” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

  • Fix bug when there are multiple stripe feeds
  • Default expiry for past deleted feeds

1.0.1

  • Bug fixes

1.0.0

  • Initial version of the plugin