Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GF Custom Style

Mô tả

Do you want a simple and quick way to style your site’s forms? If you use gravity form plugin, gf-custom-style is the best option for you to customize your form. Simple grid options and easy to create your design.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/gf-custom-style directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Apparence->GF Custom Style screen to configure the plugin

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/gf-custom-style directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Apparence->GF Custom Style screen to configure the plugin

Đánh giá

23 Tháng Mười, 2017
Plugin really does what it promises, it easily stylizes the formulas generated by GravityForms.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“GF Custom Style” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  • First public version.