Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Gravity Forms Confirmation Page List

Mô tả

Allows you see which Confirmation Pages used in each Gravity Forms. Easily to follow up forms !

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Gravity Forms Confirmation Page List” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Launched!