Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Google Form Binder

Mô tả

Help you to transfer submit data from Ninja Form, Contact Form 7 to Google Form.
Every time Form was submmited, data should to on Google Form and Google Spread Sheet

How to do it: https://www.youtube.com/watch?v=Q412rpNQMOE (vietnamese version)

Ảnh màn hình

Cài đặt

Made sure you already installed Contact Form 7 or Ninja Forms

1) Setting -> Google Form Binder
2) Paste Link Google Form to the Form you want to bind
3) Click Bind
4) Map your WP Form field to Google Form field
5) Click Update.
6) Have fun!

Hỏi đáp

Please ask me ?

Installation Instructions

Made sure you already installed Contact Form 7 or Ninja Forms

1) Setting -> Google Form Binder
2) Paste Link Google Form to the Form you want to bind
3) Click Bind
4) Map your WP Form field to Google Form field
5) Click Update.
6) Have fun!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Google Form Binder” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • first version
  • have fun.

1.1

Enhance UI, Add non bind option