Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GravityForms SalesForce Add-On

Mô tả

Salesforce

you will use the included Web-to-Lead Add-on or add contact(Rest API)..

This is the best WordPress Salesforce plugin.

Integrate Your Forms with Salesforce

Add one setting, check a box when configuring your forms, and all your form entries will be added to Salesforce from now on. Integrating with Salesforce has never been so simple.

Gravity Forms + Salesforce = A Powerful Combination

This free Salesforce Add-On for Gravity Forms adds contacts into Salesforce automatically, making customer relationship management simple. The setup process takes a few minutes, and your contact form will be linked with Salesforce.

Ảnh màn hình

  • View of the Gravity Forms Salesforce Settings screen.
  • You can easily configure the field mapping for export to Salesforce using Feeds.
  • Select to choose Lead or Contact
  • View of Form Feeds. You can have multiple feeds for each form.

Cài đặt

Upload the Gravity Forms Salesforce plugin to your blog, Activate it, then enter your Salesforce public API key and private API key,App connect…

Hỏi đáp

Installation Instructions

Upload the Gravity Forms Salesforce plugin to your blog, Activate it, then enter your Salesforce public API key and private API key,App connect…

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“GravityForms SalesForce Add-On” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0

  • Tested for support for WordPress 4.9.1