Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Getty ‘Ghetto’ Slider

Mô tả

Getty ‘Ghetto’ Slider is a jQuery slider that allows you to use clickable html content as a slide. Specifically created with free Getty Image embedded content in mind. jQuery slider is written by http://www.idangero.us/sliders/swiper/

Ảnh màn hình

  • This screenshot depicts the settings screen.
  • This is a screenshot of the slider

Cài đặt

  1. Upload getty-slider to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Edit the settings and choose the dimensions of the slider.
  3. Create new ‘Ghetto Slides’ as you would a new post. Add a custom field to the post with the key ‘destination-url’, for adding a link to the slide. Add a custom field to the post with the key ‘ghetto_caption’ to add a caption to the slide.
  4. Either put the shortcode [ghetto_slider] in post/page OR run the function do_shortcode(‘[ghetto-slider]’); in the theme files.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Getty ‘Ghetto’ Slider” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp