Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GetContentFromURL

Mô tả

Loads content from other url by using a shortcode. Full content or special container by using XPath.

Examples:

 • Displays the whole content from a page.

  [gcfu url=”https://daschmi.de”]

 • Displays the featured article from wikipedia.

  [gcfu url=”https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite” xpath=”%2F%2F%2A%5B%40id%3D%22mf-tfa%22%5D”]

The XPath argument must be url encoded. You can use this tool.

Ảnh màn hình

 • Grab the URL of the target page.

 • get the XPath of the target container. (for example with the chrome dev tools)

 • encode the XPath with urlencode.

 • build and use the shortcut.

Cài đặt

 1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Use the ‘[gcfu]’ shortcode on your pages

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Use the ‘[gcfu]’ shortcode on your pages

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“GetContentFromURL” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial release