Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Get in Touch Block

Mô tả

Create get in touch form

Block

This plugin provides 1 block.

  • Get in Touch Create get in touch form

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Get in Touch Block” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.0

  • Release