Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Geo Widget

Mô tả

The GeoWidget plugin displays a map in your sidebar that can be used to show where you live. You can use it to show any point on the map; where you work, where your idol lives or even where you want to go on holiday. The plugin works both as a widget or as a stand-alone component you can add to your sidebar.

Most information at: http://www.u-g-h.com/index.php/wordpress-plugins/wordpress-plugin-geowidget/

Hỏi đáp

What’s the best bloggin engine in the world?

WordPress of course!.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Geo Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp