Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Geocache Stat Bar

Mô tả

This extension, allows you to display your geocaching statistics bar in a widget of your WordPress theme with your Nickname!

All you have to do is download the widget, install it in your plug-ins folder, add it to your sidebar and modify the preferences.

Enter your geocaching nickname, select the image or your logo and enter your message.

The geocaching statistics bar has a width of 200 pixels, check that the zone of your widget is configured to handle this width.

Ảnh màn hình

 • Widgets settings
 • Sample GCSTB Stat bar badge with GC Avatar
 • Sample GCSTB Stat bar badge with Signal Avatar
 • Sample GCSTB Stat bar badge with Custom Avatar
 • Choose Your BackGround

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

 1. Upload the entire folder GCSTB to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress
 3. Go to « GCSTB Settings » to change the default settings (optional)
 4. Go to « GCSTB Widget » to create your Statbar with your nickname
 5. Use your personal Guid Avatar to custom your Statbar (Optional)

Hỏi đáp

What is Geocaching?

How do I get my Statbar

Simply use your nickname to generate your starbar.

Đánh giá

19 Tháng Mười Hai, 2017
Thank you all for the information that helped to move to the new version !
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Geocache Stat Bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Geocache Stat Bar” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Geocache Stat Bar” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

Version 2.1.2

 • Identique Name directory plugin

Version 2.1.1

 • Little Fix

Version 2.1.0

 • Add Choose Your BackGround

Version 2.0.1

 • Add Brandon Dove, Jeffrey Zinn

Version 2.0.0

 • Add Your Geocaching Avatar
 • Used Your Nickname

Version 1.0.2

 • Add Icon Plugin

Version 1.0.1

 • Add New Banner

Version 1.0.0

 • Add Multilangue fonction

Version 0.96

 • Little Fix

Version 0.95

 • Add French Description

Version 0.93

 • Add Donate link

Version 0.92

 • Add Banner et Screenshots

Version 0.91

 • Add Author Verturin
 • Based On an idea of Brandon Dove and Jeffrey Zinn