Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Geo Tools

Mô tả

Geo tools is a plugin that focuses on GeoCaching utilities such as statistics display, geochecker…

This extension, allows you to display Owned trackables statistics bar in a widget of your WordPress theme with your trackable number !

All you have to do is download the widget, install it in your plug-ins folder, add it to your sidebar and modify the preferences.

Gecocahing is a free Game and you can have more information on https://www.geocaching.com/

Ảnh màn hình

 • Sample Geo Tools Trackable Statbar
 • Choose Your BackGround
 • Sample Geo Tools Trackable Statbar with BackGround

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

 1. Upload the geotools folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress
 3. Configure the plugin by going to the GeoTools menu.

Hỏi đáp

What is Geocaching?

Is Geo Tools free ?

Yes, but you can donate to support the project.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Geo Tools” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Geo Tools” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Geo Tools” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.7.1

 • Fixed Display Tackable and Statbar

1.0.7

 • Fixed Tackable tittle font size
 • Fixed Statbar tittle font size
 • Add Modification of the title of the Widget Tackable
 • Add Modification of the title of the Widget Statbar

1.0.6.3

 • Fix variables error in statbar widget

1.0.6.2

 • Add Widget Statbar
 • Fixed Personnal Avatar

1.0.5

 • Add Menu AroudMe
 • Add Menu Geo Statbar
 • Fixed Geot Tools display

1.0.4.2

 • Add French Language

1.0.4.1

 • Add French Language

1.0.4

 • Add Choose Your BackGround Color

1.0.3

 • Add Settings page
 • Add Choose Your BackGround
 • Add Change Unit of distance

1.0.2

 • Compliance for publishing the plugin

1.0.1

 • Compliance for publishing the plugin

1.0

 • First Release