Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Geo-Location

Mô tả

Users Can Geo-Tag Their Comments and View the Locations on Google Maps.

Ảnh màn hình

  • Comments Map for Admin.
  • Geo-Taggin Link.

Cài đặt

  1. Unzip the file
  2. Upload it to wp-content/plugins
  3. Activate it from the plugins section

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Geo-Location” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • First release.

0.2

  • Changing the Database structure.