Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GentleSource Short URL

Mô tả

This plugin creates a short URL from the blog post permalink and stores it
in the database. The URL is displayed below the blog post along with a link
to twitter that passes the short URL on.

You can use all short URL services that offer an API. Here are a few:

 • http://melt.li/
 • http://lin.io/
 • http://unrelo.com/
 • http://bit.ly/
 • http://u.nu/
 • http://tinyurl.com/

Ảnh màn hình

 • Short URL settings page

Cài đặt

 1. Upload the gentlesource_shorturl folder to /wp-content/plugins/.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 3. You can change the default short URL service in ‘Settings’ -> ‘Short URL’

Hỏi đáp

No questions yet.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“GentleSource Short URL” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.0

 • Added melt.li

1.1.4

 • Change: unrelo.com API key

1.1.3

 • Bugfix: Wrong path for public template

1.1.2

 • Change: Don’t display anything if there is no short URL

1.1.1

 • Bugfix: Wrong path for settings template

1.1.0

 • Added more API URLs
 • Improved API URL selection

1.0.0

 • Initial release