Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Genki Feedburner SiteStats

Mô tả

  • insert the Feedburner SiteStats code into footer
  • will work even when you change theme

Demo:

Plugin Details & Demo

Cài đặt

  1. Upload and activate plugin
  2. Go to Admin Panel > Options > Feedburner SiteStats.
  3. Enter your Feedburner Feed ID e.g ericulous. Not http://feeds.feedburner.com/ericulous

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Genki Feedburner SiteStats” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp