Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Genki Announcement

Mô tả

  • easily switch on and off through Admin Options
  • display message without editing theme files (above 1st post or through widget)
  • display different message to different roles/users

Demo:
Plugin Details & Demo

Ảnh màn hình

  • Admin Panel

Cài đặt

  1. Upload genki_announcement folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Configure options in Admin Panel > Options > Genki Announcement.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Genki Announcement” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp