Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Genio Adsense Widget

Mô tả

Genio Adsense Widget is a simple plugin that let you put your Google Adsense Code on page sides as a widget.
Simple to use:

  1. install the widget,
  2. add Genio Adsens Widget to a sidebar,
  3. fill the widget with Title and Adsense Code afforded by Google,
  4. and it’s Done !

For further informations and demo please visit the plugin’s page.

Ảnh màn hình

  • ADd Genio Adsense Widget

Cài đặt

Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation and then activate the Plugin from Plugins page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Genio Adsense Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp