Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GeniiPress Landing Pages

Mô tả

An ultra-minimal plugin to create a Custom Post Type for “Landing Pages”, which appears in the admin menu directly under ‘Pages’.

URLs are rewritten automagically, so all you get is clean Landing Page URLs.

Cài đặt

 1. Upload the plugin files to the ‘/wp-content/plugins/plugin-name’ directory, or install the plugin through the WordPress ‘Plugins’ screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.
 3. Done. No settings page, everything just works.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“GeniiPress Landing Pages” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

 • Date : 190219
 • Corrected readme.txt typo.
 • Renamed main plugin folder and file to avoid update issues. Version numbers removed.

1.0.1

 • Date : 190219
 • Corrected readme.txt for proper formatting on the WordPress repo.
 • Corrected banner images for proper formatting on the WordPress repo.
 • Moved master changelog to readme.txt to match WordPress repo schema.

1.0.0

 • Date : 180219
 • Initial Public Release