Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GeniiPress Disable Embeds

Mô tả

An ultra-minimal plugin to disable the oEmbed core feature, speeding up your site.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the ‘/wp-content/plugins/plugin-name’ directory, or install the plugin through the WordPress ‘Plugins’ screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.
  3. Done. No settings page, everything just works.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“GeniiPress Disable Embeds” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Date : 200219
  • Initial Public Release