Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Genesis Google Tag Manager for WordPress

Cài đặt

  1. Upload the folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

What is Google Tag Manager?

Maybe you don’t need this plugin

What is the Genesis Framework?

Maybe you don’t need this plugin

The plugin won’t activate

You must have Genesis (1.3+) or a Genesis child theme installed and activated on your site.

Đánh giá

27 Tháng Chín, 2017
Works perfectly, well maintained, essential for my daily work.
17 Tháng Mười, 2016
Plugin doesn't describe in detail what it does. I'm not in the mood to dissect the code. FAQ: What does this plugin do? Maybe you shouldn't have developed this plugin.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Genesis Google Tag Manager for WordPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release