Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Genesis Email Headers

Mô tả

Genesis Email Headers will allow you to customize the email headers for the sender.

Before use this plugin, you should to have installed Genesis 2.0 (or later).
The email headers settings you will see at Genesis Theme Settings page.

Ảnh màn hình

  • Genesis Email Headers, settings section

Cài đặt

  1. Upload genesis-email-headers to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Go to Genesis Theme Settings and find “Sender Email Headers” section

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Genesis Email Headers” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

This is the initial release of the plugin.