genesis-custom-footer

Mô tả

This plugin has been closed as of 6 Tháng Mười Một, 2019 and is not available for download. This closure is permanent.

Đánh giá

24 Tháng Một, 2018
I thought "Boy, it would be nice to be able to edit the footer copyright block in the Genesis Settings page. I wonder if someone has a plug-in to add that?" Yep. This one. Very nice.
12 Tháng Một, 2017
And my clients will too, so easy to use. Thank you.
Đọc tất cả 15 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Genesis Custom Footer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp