Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GeekSeller

Mô tả

Who created this plugin?
This plugin was written by GeekSeller, LLC; an official Jet and Walmart API integration partner. GeekSeller helps merchants synchronize their orders and quantities between marketplaces.

Who is this plugin for?
This plugin allows GeekSeller users to connect their WordPress site (with the WooCommerce plugin installed) to their GeekSeller account. If you do not have a GeekSeller account, you can register at https://www.geekseller.com/.

Installation and activation:
1. Register for an account at https://www.geekseller.com/.
2. Make sure you have the latest WooCommerce plugin installed.
3. Install the GeekSeller plugin in WordPress.
4. Contact GeekSeller support at support@geekseller.com to activate the connection between your WordPress and GeekSeller accounts.

Đánh giá

26 Tháng Mười Hai, 2019
I am using geekseller for quantity sync across a few platforms. Works great, very good support. You must remember, this plugin does not work on its own, you actually need an account with geekseller.com
Đọc tất cả 0 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“GeekSeller” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp