Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Geek Mail Blacklist

Mô tả

 • Block certain kinds of users from registering to your WordPress site by adding blacklist rules.
 • Super simple to use. The whole plugin just has one simple settings page.
 • Support regular expression rules.
 • Completely free.
 • Support tracking and recording login attempts since v1.1.0.
 • Login attempts chart since v1.1.0.

Ảnh màn hình

 • Settings page 1
 • Settings page 2
 • Settings page 3

Cài đặt

 • Download the plugin package.
 • Copy it to wp-content/plugins.
 • Unzip the package.
 • Activate it in your WordPress dashboard.
 • Configure in ‘Geek Mail Blacklist’ page.
 • Attention: deactivating the plugin will clear the blacklist and login attempts this plugin recorded.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Geek Mail Blacklist” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp