Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

GDPR ✔Check

Mô tả

Is your site ready for the GDPR?

Cài đặt

  1. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the Plugins screen in WordPress
  3. check & balance

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the Plugins screen in WordPress
  3. check & balance

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“GDPR ✔Check” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp