Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

goods catalog (YML creator)

Mô tả

The plugin creates a Yandex XML file (YML file) for the plugin “Goods Catalog By Irina Sokolovskaya”.

The plugin was created to generate a YML file. This file is required for registration in the Yandex.market.
YML creator, generates a yml file by created schedule.

Cài đặt

Before installing the “goods catalog (YML creator)”, install and activate the “Goods Catalog By Irina Sokolovskaya” plugin.
Then you can proceed install.
1. Upload ‘plugin-name.php’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory,
2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

Installation Instructions

Before installing the “goods catalog (YML creator)”, install and activate the “Goods Catalog By Irina Sokolovskaya” plugin.
Then you can proceed install.
1. Upload ‘plugin-name.php’ to the ‘/wp-content/plugins/’ directory,
2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“goods catalog (YML creator)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

*No changes