Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Gaxx Keywords

Mô tả

Automatically adds keywords and description meta tag on every page based on title, tags, categories, etc.

It works on the basis of defining some simple, tag-based rules for different page types (home, category, post etc).

Built on the foundations of the excellent Automated Keywords Generator by Julian Widya Perdana (http://mr.hokya.com/automated-keywords-generator)

Ảnh màn hình

  • Settings Screen

Cài đặt

  1. Upload the zipped file to yoursite/wp-content/plugins
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Where do I change the keywords/descriptions

Admin pages > settings > keywords

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Gaxx Keywords” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2

  • Some minor tweaks of code

0.1

  • First Release