GamiPress – WPAdverts integration

Mô tả

Gamify your WPAdverts classifieds thanks to the powerful gamification plugin, GamiPress!

This plugin automatically connects GamiPress with WPAdverts adding new activity events.

New Events

 • Publish an advert: When a user publishes an advert.
 • Publish a free advert: When a user publishes a free advert.
 • Publish a paid advert: When a user publishes a paid advert.
 • Send a message to an advert author: When a user sends a message to an advert author.
 • Send a message to a specific advert author: When a user sends a message to a specific advert author.
 • Receive a message from an advert: When an advert author receives a message from an advert.
 • Receive a message from a specific advert: When an advert author receives a message from a specific advert.
 • Pay an advert: When a user pays an advert.
 • Pay a specific advert: When a user pays a specific advert.
 • Renew an advert: When a user renews an advert.
 • Renew a specific advert: When a user renews a specific advert.

Cài đặt

From WordPress backend

 1. Navigate to Plugins -> Add new.
 2. Click the button “Upload Plugin” next to “Add plugins” title.
 3. Upload the downloaded zip file and activate it.

Direct upload

 1. Upload the downloaded zip file into your wp-content/plugins/ folder.
 2. Unzip the uploaded zip file.
 3. Navigate to Plugins menu on your WordPress admin area.
 4. Activate this plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“GamiPress – WPAdverts integration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“GamiPress – WPAdverts integration” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “GamiPress – WPAdverts integration” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • Initial release.