GamiPress – WP Job Manager integration

Mô tả

Gamify your WP Job Manager website thanks to the powerful gamification plugin, GamiPress!

This plugin automatically connects GamiPress with WP Job Manager adding new activity events.

New Events

 • Publish a job: When a user publish a new job.
 • Publish a job of a specific type: When a user publish a job of a specific type.
 • Mark a job as filled: When a user marks a job as filled.
 • Mark a job of a specific type as filled: When a user marks a job of a specific type as filled.
 • Mark a job as not filled: When a user marks a job as not filled.
 • Mark a job of a specific type as not filled: When a user marks a job of a specific type as not filled.

Applications Events

 • Apply to job: When a user applies to a job.
 • Apply to job of a specific type: When a user applies to a job of a specific type.
 • Receive an application: When a user receives an application on a job.
 • Receive an application on a job of a specific type: When a user receives an application on a job of a specific type.
 • Get hired on a job: When a user application to a job gets marked as hired.
 • Get hired on a job of a specific type: When a user application to a job of a specific type gets marked as hired.
 • Get an application rejected: When a user application to a job gets marked as rejected.
 • Get an application rejected on a job of a specific type: When a user application to a job of a specific type gets marked as rejected.

Cài đặt

From WordPress backend

 1. Navigate to Plugins -> Add new.
 2. Click the button “Upload Plugin” next to “Add plugins” title.
 3. Upload the downloaded zip file and activate it.

Direct upload

 1. Upload the downloaded zip file into your wp-content/plugins/ folder.
 2. Unzip the uploaded zip file.
 3. Navigate to Plugins menu on your WordPress admin area.
 4. Activate this plugin.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“GamiPress – WP Job Manager integration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“GamiPress – WP Job Manager integration” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “GamiPress – WP Job Manager integration” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.2

 • Improvements
 • Updated code to work with latest version of WP Job Manager – Applications add-on.

1.0.1

 • New Features
 • Added support to WP Job Manager – Applications add-on with 8 new events.

1.0.0

 • Initial release.