gamipress-ultimate-member-integration

Mô tả

Plugin này đã bị đóng kể từ ngày 24 Tháng Bảy, 2023 và không khả dụng để tải xuống. Việc đóng này là vĩnh viễn. Lý do: Yêu cầu của tác giả.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“GamiPress – Ultimate Member integration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp