GamiPress – MasterStudy LMS integration

Mô tả

Gamify your MasterStudy LMS LMS site thanks to the powerful gamification plugin, GamiPress!

This plugin automatically connects GamiPress with MasterStudy LMS adding new activity events.

New Events

For Quizzes

 • Complete any quiz: When an user completes a quiz
 • Complete a specific quiz: When an user completes a specific quiz
 • Pass any quiz: When an user successfully pass a quiz
 • Pass a specific quiz: When an user successfully pass a specific quiz
 • Fail any quiz: When an user fails a quiz
 • Fail a specific quiz: When an user fails a specific quiz

For Lessons

 • Complete any lesson: When an user complete a lesson
 • Complete a specific lesson: When an user complete a specific lesson
 • Complete any lesson of a specific course: When an user complete a lesson of a specific course

For Courses

 • Complete any course: When an user completes a course
 • Complete a specific course: When an user completes a specific course
 • Download any course certificate: When an user downloads a course certificate
 • Download a specific course certificate: When an user downloads a specific course certificate

Cài đặt

From WordPress backend

 1. Navigate to Plugins -> Add new.
 2. Click the button “Upload Plugin” next to “Add plugins” title.
 3. Upload the downloaded zip file and activate it.

Direct upload

 1. Upload the downloaded zip file into your wp-content/plugins/ folder.
 2. Unzip the uploaded zip file.
 3. Navigate to Plugins menu on your WordPress admin area.
 4. Activate this plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“GamiPress – MasterStudy LMS integration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“GamiPress – MasterStudy LMS integration” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “GamiPress – MasterStudy LMS integration” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • Initial release.