gamipress-bbpress-integration

Mô tả

This plugin has been closed as of 24 Tháng Bảy, 2023 and is not available for download. This closure is permanent. Lý do: Yêu cầu của tác giả.

Đánh giá

11 Tháng Tám, 2022 1 reply
The functionality it adds is just what is needed for a real integration with bbpress forums. You can specifically choose which forums to award points, which competitor plugins cannot do
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“GamiPress – bbPress integration” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“GamiPress – bbPress integration” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “GamiPress – bbPress integration” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.