Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Game Server Tracker

Mô tả

Gets current stats of a Game Server from GameTracker.com and displays them in the sidebar. The Game Server Tracker supports all games supported by GameTracker.com.

Donate

If you feel you want to donate something. Then donate a small area in your blog with a linke to my site http://www.hannawerner.com 🙂

Cài đặt

  1. Download the plugin.
  2. Install it to your /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin in your WordPress Admin UI.
  4. Drag the widget to sidebar menu
  5. Write Server Name in widget.
  6. Write IP address and Port. eg. 213.239.207.85:27960

Hỏi đáp

Does Game Server Tracker support multiple instances?

Yes. Now it supports multiple instances.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Game Server Tracker” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Added support for multiple instances and current map thumbnail.