Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Fyrebox Quizzes

Mô tả

Hãy tạo ngay câu hỏi trắc nghiệm của quý khách trên trang fyrebox.com của chúng tôi và dễ dàng hiển thị nó trong một bài viết hoặc trên một tab.

Fyrebox giúp việc tạo câu hỏi trắc nghiệm tương tác cho trang web của quý khách dễ dàng hơn. Hãy tạo một câu hỏi trắc nghiệm để có được tập khách hàng tiềm năng, để giáo dục hay chỉ đơn giản là để thu hút sự chú ý của khách hàng. Quý khách có thể tự động gửi dữ liệu thu thập được từ các câu hỏi trắc nghiệm vào hơn 300 ứng dụng khác nhau.

Các ví dụ khác

[fyrebox gid="RBkzEXpGLo" gt="6" oid="2TKxpeyZpH" /]

Plugin Name

Contributors: cyrilg
Tags: fyrebox, marketing, quizzes, lead generation, email list, social media, widget, edtech
Plugin URI: https://www.fyrebox.com
Author URI: https://www.fyrebox.com
Author: Fyrebox
Stable tag: 2.6
Version: 2.6
Requires at least: 2.6.0
Tested up to: 6.1
License: GPLv2 or later

Hãy tạo câu hỏi trắc nghiệm của quý khách trên trang fyrebox.com của chúng tôi và dễ dàng hiển thị nó trong một bài viết hoặc trên một tab.

Ảnh màn hình

  • Ví dụ minh họa về Câu hỏi trắc nghiệm Có/Không

  • Ví dụ minh họa về Màn hình khởi động

Cài đặt

Cách cài đặt thủ công: Sao chép thư mục “fyrebox-shortcode” vào thư mục “wp-content/plugin” rồi kích hoạt

Cách cài đặt được khuyến nghị:
Tìm kiếm “Fyrebox” trên thư mục các ứng dụng mở rộng
Kích hoạt ứng dụng

Hỏi đáp

Liên lạc với bộ phận hỗ trợ như thế nào?
Quý khách có thể gửi yêu cầu hỗ trợ trên trang web của Fyrebox hoặc trên tài liệu của chúng tôi

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Fyrebox Quizzes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Fyrebox Quizzes” đã được dịch qua 18 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Fyrebox Quizzes” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Phiên bản đầu tiên

1.8

  • Đã thử nghiệm lên phiên bản 5.2.2

2.2

  • Cập nhật tệp readme

2.4

  • Tested on Worpress 6.1.1

2.5

  • Updated Logo

2.6

  • Updated tags and version