Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Future Dashboard Widget

Mô tả

Display scheduled/future posts list on your WordPress dashboard. Require WP 2.7 or above.

Ảnh màn hình

  • The widgets in action

Cài đặt

  1. Download the plugin
  2. Unzip
  3. Upload the entire future-dashboard-widget folder to your plugins directory
  4. Go to the Plugins page in your WordPress Administration area and click to ‘Activate’ the Future Dashboard Widget.

Hỏi đáp

Any Configuration?

Yes! but on version 0.1 only editing futurewidget.php …

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Future Dashboard Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

  • First Version by Janmi.com
  • Now supports WP 2.7 and above