Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Fullscreen background slider

Mô tả

Lightweight background slider for your website. Just upload images and they will rotate on your site background.

Ảnh màn hình

  • /assets/screenshot1.png
  • /assets/screenshot2.png

Cài đặt

  1. Upload “fullscreen-background-slider” folder to the “/wp-content/plugins/” directory.
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress administration.
  3. Upload images in BG slider menu in WordPress administration.
    (optionally) You can update slider settings in “BG slider > setting” in administration.
  4. You are done.

Hỏi đáp

If you have any questions, or you need to help with something contact us at usbecko@gmail.com

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Fullscreen background slider” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

Added support for wordpress 3.9

1.0

Fullscreen background slider – released