Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Analytics Code Option

Mô tả

Analytics Code Option, you can add Google Analytic Code ID here. Also you can select where Analytic code will be inserted (header, footer).Fill value in Analytic code options fields and you can check on front end.

Ảnh màn hình

  • Analytic Code Option - just need to put the Google Analytics code in UA-XXXXX-Y format.

Cài đặt

From your WordPress dashboard

  1. Visit ‘Plugins > Add New’
  2. Search for ‘Analytics Code Option’
  3. Activate Fullestop Analytics Code Option from your Plugins page.

From WordPress.org

  1. Download Fullestop Analytics Code Option.
  2. Upload the ‘fullestop-trackingcode-option’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…)
  3. Activate Fullestop Analytics Code Option from your Plugins page.

Once Activated

  1. It creates an Analytics Option menu in admin menu.
  2. Analytics Code Option, you can add Google Analytic Code ID here. Also you can select where Analytic code will be inserted (header, footer).Fill value in Analytic code options fields and you can check on front end.

Once Configured

It will add the Google Analytic code to the sleeted position.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Analytics Code Option” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp