Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

FullCalendar

Mô tả

This plugin provides the following features :

 • A [fullcalendar] shortcode with custom parameters to be inserted in your pages/posts
 • An admin page where you can define a custom HEAD and BODY template for the [fullcalendar] shortcode
 • By default FullCalendar 3.4.0 JS+CSS is loaded locally, your can change the version and/or load from cdnjs by setting the HEAD template (WARNING : Setting the HEAD template will remove the default FullCalendar JS+CSS loading)
 • A default BODY template to display a Google Calendar (just fill in your API KEY and your Google Calendar ID)

Ảnh màn hình

 • You can setup the head and body templates in the admin option page. Keep the head template empty to load the fullcalendar local library
 • Fill in the head template if you want to load fullcalendar from CDN, or another version or plugins.
 • The calendar is displayed in your page when you insert the [fullcalendar] shortcode. Here is a sample with multiple calendars and a few CSS.
 • Here is a sample with a single calendar and a custom CSS.

Cài đặt

 1. Download plugin Full Calendar into /wp-content/plugins/.
 2. Activate plugin.
 3. Visit Google Calendar and create your calendar.
 4. Configure FullCalendar in the WordPress Setup menu.
 5. Insert the [fullcalendar] shortcode in your pages/posts.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“FullCalendar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • First version.

2.2.2

 • Updated to fullcalendar 2.2.2

3.4.0

 • Updated to fullcalendar 3.4.0.