Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Full Text Feed

Mô tả

WordPress 2.1 introduces a nasty “feature” to feeds. Instead of abiding by your feed preferences, WordPress will truncate your feed’s content anywhere you insert a <!–more–> tag. Full Text Feed undos this functionality, allowing your feeds to contain the full text regardless of <!–more–> usage.

Cài đặt

Unzip full_feed.zip, drop the full_feed.php file into /wp-content/plugins/, and activate the plugin.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Full Text Feed” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp