Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Full screen preloader

Mô tả

A powerful plugin to show full screen preloader with 8 different predefined spinner style and custom image option with background color option.

Ảnh màn hình

  • Preloader view on front-end

Cài đặt

  1. Upload full-screen-preloader folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress.
  3. Change options from plugin settings

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Full screen preloader” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  1. Update script to show preloader before page load