Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Full Post Teaser

Mô tả

Full Post Teaser plugin shows excerpts on the first visit to full post page and reveals content after clicking “read more” and page reload.

It may be useful for increasing page views and ads revenue.

GitHub repository: https://github.com/MakG10/wordpress-full-post-teaser-plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Full Post Teaser” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Full Post Teaser” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Full Post Teaser” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.