Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Full Page Blog Designer

Mô tả

Full Page Story Blog Designer Converts your theme blog to full width horizontal scrolling Story View Blog

Features:

  1. Full width blog background
  2. Mp4 / Youtube Embed Background
  3. Color Background

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/full-page-blog-designer directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Add or edit new blog post,
    & configure settings

Hỏi đáp

Does it support video background

Yes it does support video background / YouTube embedded Background

Do you have the pro version ?

Not yet we are working on it , and it will be released very soon.
Contact us at info@codeies.com if you are interested

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Full Page Blog Designer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

04/11/2020
– Fixed few bugs , Integreated Freemius to improve development
04/10/2020
– Initial Release